Maszynownia Zasilanie kultury

Maszynownia


Program Maszynowni nie jest przypadkowy - powstał na podstawie doświadczeń Małopolskiego Instytutu Kultury, instytucji partnerskich oraz badań przeprowadzonych pośród najważniejszych instytucji kultury w Krakowie. Dzięki Maszynowni będziecie w stanie samodzielnie stworzyć projekt lub koordynować jego realizację, od samego początku traktując nowe media jako integralną część przedsięwzięcia, a nie dodatek do niego.

Chcemy połączyć tradycyjne formy przekazywania wiedzy, na które złożą się wykłady i warsztaty, ze swobodą stosowania nowej wiedzy w praktyce podczas medialabów, czyli spotkań, w trakcie których wykorzystując wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, będziemy pracowali, aby wymyślić nowe rozwiązania angażujące nowe media. Zobaczycie, że to, co chcemy Wam przekazać, w połączeniu z Waszymi umiejętnościami, ma przełożenie na życie kulturalne.

Projekt kierowany jest:

  • do osób, które udzielają się w życiu kulturalnym dzięki wolontariatom, stażom czy praktykom,
  • do tych, którzy mają pomysł na niezależną działalność,
  • do każdego, kto chciałby wykorzystać swoje umiejętności w rozwijaniu życia kulturalnego i spełnić się na nowym polu – programistów, grafików, dizajnerów.

Program podzieliliśmy na cztery główne bloki tematyczne:

  • blok technologiczny, podczas którego omawiane były zagadnienia związane z funkcjonowaniem internetu i praktycznym wykorzystaniem technologii w kulturze,
  • blok medialny, podczas którego omawiane były zagadnienia z zakresu tworzenia i analizowania treści,
  • blok projektowy, podczas którego omawiane były zagadnienia związane z zarządzaniem, planowaniem i marketingiem,
  • blok zasobowy, podczas którego omawiane były zagadnienia związane z prawem autorskim i wykorzystywaniem zasobów instytucji.

Blog / Blog

Artykuły


Przebieg projektu


Zespół